تور آنتالیا

تور آنتالیا با پگاسوس

پگاسوس
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 11,500,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز قشم ایر

قشم ایر
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 18,490,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز معراج)

معراج
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 18,700,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز ایر تور)

ایران ایر تور
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 21,200,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز (کورندون)

کورندون
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 23,900,000 تومان

تور زمینی آنتالیا نوروز 5 شب و 6 روز لحظه آخری

اتوبوس
 • اقامت:
 • 5 شب و 6 روز
 • قیمت از:
 • 23,990,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز

پگاسوس
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 26,500,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز (فری برد)

فری برد
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 29,000,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز تلویند

تلویند
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 31,100,000 تومان

تور زمینی آنتالیا نوروز 8 شب 9 روز لحظه آخری

اتوبوس
 • اقامت:
 • 8 شب و 9 روز
 • قیمت از:
 • 33,990,000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز 5 ستاره لوکس

پگاسوس
 • اقامت:
 • 6 شب و 7 روز
 • قیمت از:
 • 48,880,000 تومان

ســــــوالات متــــــداول

بهترین فصل سفر به آنتالیا کی است؟

تابستان، بهترین فصل سفر به سواحل گرم و آفتابی آنتالیا است.

سفر به آنتالیا به ویزا نیاز دارد؟

خیر، نیازی به ویزا ندارد.