بدون عنوان

هتل Best Western Elyon Colombo

BB با صبحانه
چهار ستاره

هتل Suisse Kandy

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتل Jie Jie Beach By Jetwing Benota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Pearl Grand Colombo

BB با صبحانه
چهار ستاره

هتل Queens Hotel Candy

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Jie Jie Beach By Jetwing Benota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Pearl Grand Colombo

BB با صبحانه
چهار ستاره

هتل Randholee Resort Candy

HB با صبحانه و نهار
سه ستاره

هتل Jie Jie Beach By Jetwing Benota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Pearl Grand Colombo

BB با صبحانه
چهار ستاره

هتل Queens Hotel Candy

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Tangerine Beach Bentota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Pearl Grand Colombo

BB با صبحانه
چهار ستاره

هتل Randholee Resort Candy

HB با صبحانه و نهار
سه ستاره

هتل Tangerine Beach Bentota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل granbell Colombo hotel

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Radisson Colombo Sri Lanka

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Jie Jie Beach By Jetwing Benota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل granbell Colombo hotel

  • خدمات:
  • HB با صبحانه و نهار
    چهار ستاره

هتل granbell Colombo hotel

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Amaya Hills Kandy

HB با صبحانه و نهار
یک ستاره

هتل Jie Jie Beach By Jetwing Benota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل granbell Colombo hotel

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Radisson Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Turyaa kalutara Bentota

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتل granbell Colombo hotel

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Amaya Hills Kandy

HB با صبحانه و نهار
یک ستاره

هتل Turyaa kalutara Bentota

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتل granbell Colombo hotel

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Radisson Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Tangerine Beach Bentota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل granbell Colombo hotel

  • خدمات:
  • HB با صبحانه و نهار
    چهار ستاره

هتل Cinnamon Lakeside Sri Lanka

BB با صبحانه
پنج ستاره

هتل Earls regency Kandy

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتل Tangerine Beach Bentota

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل granbell Colombo hotel

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتل Radisson Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار
چهار ستاره

هتلCinnamon bey Bentota

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتل Cinnamon Lakeside Sri Lanka

BB با صبحانه
پنج ستاره

هتل Earls regency Kandy

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتلCinnamon bey Bentota

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتل Cinnamon Lakeside Sri Lanka

BB با صبحانه
پنج ستاره

هتل Earls regency Kandy

HB با صبحانه و نهار
پنج ستاره

هتل Riu Srilanka Bentota

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
پنج ستاره

مسیــــــر سفــــــر

شروع سفر:
1402-11-06
فرودگاه مبدا:
پایان سفر:
1402-11-13
فرودگاه مقصد:

مــــــدارک و خــــــدمات

تــــــورهای پیشنهــــــادی

نظـــــرات کاربــــــران

نظرتان را در مورد این تور با دیگران به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده